Författararkiv: Hällstad fiberförening

Maj 2018

Hej alla fibervänner

Lite information så här när när ljuset är tänt och alla är hemma.
Hällstadfiber finns kvar. Men… det är bara för att vi inte haft ett medlemsmöte där vi skall besluta att avsluta föreningen. Varför avsluta? För att syftet med föreningen var att vi i området ville ha fiber, som teknik, för att kunna kommunicera och få del av de digitala tjänster som erbjuds inom denna teknik. Det har vi nu. Uppdraget genomfört.

När vi insåg den mängd tid och arbetet som skulle krävas för att själva söka de statliga bidragen, ta in avgifter, skriva upphandlingar och utvärdera dessa m.m. som var förutsättningen för att kunna påbörja installationsprocessen, då började vi och andra föreningar inom kommunen att se oss om inte någon kunde det bättre. UEAB hade tidigt tittat på detta.
Med detta i ryggsäcken så insåg vi vad det skulle innebära och lämnade bollen till UEAB att ta tag i området och börja planera för en fortsättning. Det föreningen ville var att se till att alla inom området Hällstadfiber skulle få den information som krävdes för att kunna ta beslut att ansluta sig. UEAB i sin tur krävde att ett visst antal fastigheters skulle teckna avtal för att det skulle vara ekonomiskt försvarbart att starta projektet. Föreningen hjälpte till att informera, i den anda som föreningen startat med, vi vill ha fiber till området.

Men från att UEAB skickade ut avtalsförslag så har föreningen inget med fibern att göra, som vi skriv på denna webb den 26 februari 2016.

Vilken nytta gjorde föreningen då. Jo den visade att vi på landsbygden också vill, fast det är lite längre  mellan husen. Det visade vi och de andra föreningarna och fler som följde. Vi fick till och med en uppdatering av elnätet som säkert skulle blivit av ändå men med samordningsvinsten så kunde den försvaras lite tidigare.

Tänkte han, ordföranden i Hällstadfiber ekonomiska förening

Idag den 16 maj 2017 kom beskedet vi jobbat för…

UEAB ringde och talade om att det nu finns ett avtal för att ansluta Hällstad till fiber. Man kan inte säga när arbetet kommer att starta men att det skall vara installerat och upptänt 2017.

Alla som skrivit på avtalet med UEAB kommer att få ett brev hem med mer information vad det lider och föreningen kommer att kalla till möte efter sommaren för att bjuda på mer information, om vad det innebär rent praktiskt för dig som användare, av inbjuden expertis.

I samband med detta så kommer det att vara ett första möte för att avsluta vår ekonomiska förening, vilket enligt statuterna måste ske i två medlemsmöten.

Plötsligt kuggar hjulet i

Kugghjul

Så har UEAB fått in anbud på sin förfrågan, men… det blev inte träff första gången så upphandlingen förlängdes och nu har man samtal med några anbudsgivare och ser positivt på dessa. Man tror, även om inget är hugget i sten, att man i början av november skall nå ett positivt svar och kunna fortsätta enligt plan i vårat område.

Markavtalet måste in

br_ttom__259501b_38606870

Så här skriver UEAB:

Vi fortsätter här för fullt att jobba med Hällstad-projektet för att ta fram ett förfrågningsunderlag så snabbt vi bara kan. En del i det arbetet är ju att komma överens med samtliga markägare i projektet.
Det har kommit in en hel del överenskommelser under veckan och en handfull har hört av sig som vill träffa Björn på plats innan de skriver på.
Kvar blir då fastigheter som önskar fiberanslutning men inte har skickat in pappren eller hört av sig.
Be dem att så snabbt som möjligt höra av sig till oss om de har frågor eller funderingar alternativt att de bara skriver på och skickar in överenskommelsen.


Så med detta så är det mycket viktigt att ni som inte skickat in ert markavtal gör det snarast möjligt så att vi inte tappar tid nu när semestertider är för dörren. Har ni frågor om det så kontakta UEAB snarast

Informationshämtning/givande av UEAB

Hällstad Bygdegård den 1 juni klockan 1900

För att ge och få information om alla delar som påverkar grävningen av el/fiber i Hällstad så vill UEAB att vi så många som möjligt möter upp på ett stormöte om den planerade dragningen.

Det gäller bland annat:

  • Planerad schaktsträcka (stam)
  • Stationsplaceringar
  • Skåpsplaceringar
  • Stentipp
  • Upplagsplats för material
  • Placering av ändutrustning för fiberanslutningen inne i huset
  • Grävning på ”tomten” (serviser)
  • Ta del av information om kända hinder på fastigheten (berg, interna ledningar mm)
  • Markintrång, servitut och ersättning

Detta gäller alla fastighetsägare som vill ha fiber och i vissa fall fastighetsägare som inte valt fiberanslutning men påverkas av dragningen av stomnätet.

För att om möjligt effektivisera hanteringen så att UEAB kan få underlag, för alla delar i arbetet, så håller vi till i Hällstad Bygdegård den 1 juni klockan 1900. Vi gör det enkelt, alla som närvarar får höra samma information.

Möt upp
Hällstad fiberförening
ordf Bosse Söderberg
0321-51623

Årsmötet har hållits

Ordförandeklubba

Maj 2016

2015 är lagd till handlingarna. Nu skall vi vara morot och piska i olika roller så att vi ser ljuset komma. UEAB har nu tagit upp Hällstad som projekt och påbörjat jobbet. En preliminär stamkartering har gjorts som är för både el och fiber eftersom det är bägge delarna som är i vårt område. Efter sommaren och när det närmar sig våra fastigheter kommer vi att kalla till möte och där bjuda in experter som kan tala med bönder på bönders vis. Vi skall få veta och förstå vad som krävs för att vi skall kunna ta del av det vill ha del av – Tv, telefon, internet…

Vi skall försöka hålla denna sidan aktuellt uppdaterad när det händer.

Styrelsen tackar alla och önskar en skön fortsättning

Det blir fiber

April 2016
Så kom beslutet. Det blir fiber. UEAB har fått in avtal så man kan påbörja projektet och Hällstad kommer att fiberanslutas. Vi som tecknat avtal är ju med och du som kanske tänkt men inte riktigt tagit beslut har fortfarande en chans att hänga på i första svängen. Det blir inte billigare.

Nu tar projektförberedelserna vid och det är UEAB som helt och hållet sköter detta. Men vi från föreningen kommer att finnas i skuggorna och hjälpa till med frågor från/till medlemmar. Så länge föreningen finns kvar så skall vi ordna möten så att alla får information om hur man gör i nästa steg för att få till telefoni, TV och/eller Internet. I delar eller allt.

Men det kommer när vi närmar oss installationen i husen.

Grattis Hällstad, vi träder in i 2000-talet

Kanske händer det 2016 – Det beror på oss.

Nu I mitten av februari 2016 så har vi under en tid “jagat” alla I området. UEAB vill bygga fiber men vill ha in undertecknade avtal som dom har skickat ut. Vi har idag c:a 65% som har skickat in avtal. Du som inte har det och som vill vara med – Gör det.

Det blir aldrig ett bättre än att vara med NU. Att I ett senare tillfälle gå med innebär ju att maskiner och tekniker skall omfördelas vilket inte görs hur som helst, när som helst. Det blir inte billigare.

Det är UEAB som sköter detta och Hällstad fiberförening stöttar UEAB där vi kan men vi har ingen annan del i arbetet annat än att vi vill ha fiber kopplat till våra fastigheter.

Aprilnytt

alle

 

 

Föreningsnytt Hällstad Fiber april 2014

Den nya styrelsen har påbörjat sitt arbete med att arbeta fram hur vi snabbast och till bästa kostnad kan erbjuda alla medlemmar ett fibernätverk. Ett par arbetshypoteser bearbetas för att vi så snart som möjligt skall kunna ge våra medlemmar ett underlag till beslut. Med lite flyt så ser det just nu ut som att vi skall kunna redovisa detta i maj månad på ett extra medlemsmöte.

Under tiden så vill vi gärna ha in fler intresserade medlemmar. Årsmötet beslutade att avgiften för medlemskap är 100 kr samt en insats (eftersom vi är en ekonomisk förening) på 100 kr. Så sätt in 200 kr på bankgiro 243-9842 och ange namn och fastighetsbeteckning. Stadgarna anger att det bara finns en medlem per fastighet.

Tänk på att också prata med dina grannar, och försöka få så många som möjligt att bli medlemmar. Det är inte förpliktigande att gå vidare med en aktiv anslutning, utan detta kan man bestämma senare. Men det är bra att få in så många medlemmar som möjligt, för enklare kommunikation, och för bättre prisförhandlingar. Insatsen får man tillbaka om man vill lämna föreningen senare.

För er som vill veta allt om fiberföreningar, så finns det en hel handbok att förkovra sig i på följande webbplats: http://sjuharad.coompanion.se/fiber/. Där kan ni läsa allt om föreningsarbetet. Viktigt att fundera över är bland annat hur vi säkrar att vi får lov att dra fibern över aktuell mark.

Vi har också haft en träff med föreningen Nitta Fiber. Vi pratade bland annat om hur man kan förstå den förlust den innebär rent ekonomiskt att vi just nu har många olika abonnemang såsom fast telefoni, mobil telefoni, tv-abonnemang mm. Alla dessa kostnader ersätts senare istället av den månadsavgift som fibern kommer att kosta, för nätet och för tjänsterna i nätet. Denna månadskostnad innebär jämförelsevis en besparing, samtidigt som vi får en bättre funktion: en stabil supersnabb kommunikation. Vi håller på att arbeta fram en liten kalkyl som visar detta.

Hör gärna av er med frågor och funderingar! Styrelsen kan nås antingen via e-post (info@hallstadfiber.se) eller på telefon: Bosse Söderberg, ordf, tel 0321-51623

Njut av vårvärmen!
Hälsningar Styrelsen

Hällstad Fiber har stöd av
l_7h

Frågor och svar

frageteckenHär har vi sammanställt vanligt förekommande frågor och svar på dessa.leader_logo

Vilken placering har vi i bidragskön?
Svar: 2014-01 Plats 61

Vad kommer det att kosta att ansluta sig?
Det beror på hur många som i slutändan tecknar sig. Alla som tecknar sig delar på kostnaden för grävning och material. En prelimär kostandsuppskattning kommer inom kort.

Kommer man att kunna ansluta sig senare?
Om det blir möjligt kommer priset bli väsentligt högre.

Det här låter bra. Hur gör jag för att ansluta min fastighet?
Det första är att du behöver göra är att ansöka om att bli medlem i föreningen. Medlemskapet visar att du är intresserad av att ansluta din fastighet till fibernätet men är inte en bindande anmälan. En bindande beställning kommer därefter kunna göras separat.

Bevaka denna sidan så kommer snart besked om hur du skall göra det både här och via epost till dom som redan anmält sig.

Jag vill vänta lite och se vad som händer.
Det är viktigt att du anmäler dig nu. För att projektet skall kunna genomföras behöver vi fler medlemmar. Att avvakta för att se hur det hela utvecklas är inget som kommer att driva projektet framåt. Så om du tycker detta är intressant anmäl dig nu!