Kategoriarkiv: Föreningen

Maj 2018

Hej alla fibervänner

Lite information så här när när ljuset är tänt och alla är hemma.
Hällstadfiber finns kvar. Men… det är bara för att vi inte haft ett medlemsmöte där vi skall besluta att avsluta föreningen. Varför avsluta? För att syftet med föreningen var att vi i området ville ha fiber, som teknik, för att kunna kommunicera och få del av de digitala tjänster som erbjuds inom denna teknik. Det har vi nu. Uppdraget genomfört.

När vi insåg den mängd tid och arbetet som skulle krävas för att själva söka de statliga bidragen, ta in avgifter, skriva upphandlingar och utvärdera dessa m.m. som var förutsättningen för att kunna påbörja installationsprocessen, då började vi och andra föreningar inom kommunen att se oss om inte någon kunde det bättre. UEAB hade tidigt tittat på detta.
Med detta i ryggsäcken så insåg vi vad det skulle innebära och lämnade bollen till UEAB att ta tag i området och börja planera för en fortsättning. Det föreningen ville var att se till att alla inom området Hällstadfiber skulle få den information som krävdes för att kunna ta beslut att ansluta sig. UEAB i sin tur krävde att ett visst antal fastigheters skulle teckna avtal för att det skulle vara ekonomiskt försvarbart att starta projektet. Föreningen hjälpte till att informera, i den anda som föreningen startat med, vi vill ha fiber till området.

Men från att UEAB skickade ut avtalsförslag så har föreningen inget med fibern att göra, som vi skriv på denna webb den 26 februari 2016.

Vilken nytta gjorde föreningen då. Jo den visade att vi på landsbygden också vill, fast det är lite längre  mellan husen. Det visade vi och de andra föreningarna och fler som följde. Vi fick till och med en uppdatering av elnätet som säkert skulle blivit av ändå men med samordningsvinsten så kunde den försvaras lite tidigare.

Tänkte han, ordföranden i Hällstadfiber ekonomiska förening

Idag den 16 maj 2017 kom beskedet vi jobbat för…

UEAB ringde och talade om att det nu finns ett avtal för att ansluta Hällstad till fiber. Man kan inte säga när arbetet kommer att starta men att det skall vara installerat och upptänt 2017.

Alla som skrivit på avtalet med UEAB kommer att få ett brev hem med mer information vad det lider och föreningen kommer att kalla till möte efter sommaren för att bjuda på mer information, om vad det innebär rent praktiskt för dig som användare, av inbjuden expertis.

I samband med detta så kommer det att vara ett första möte för att avsluta vår ekonomiska förening, vilket enligt statuterna måste ske i två medlemsmöten.

Markavtalet måste in

br_ttom__259501b_38606870

Så här skriver UEAB:

Vi fortsätter här för fullt att jobba med Hällstad-projektet för att ta fram ett förfrågningsunderlag så snabbt vi bara kan. En del i det arbetet är ju att komma överens med samtliga markägare i projektet.
Det har kommit in en hel del överenskommelser under veckan och en handfull har hört av sig som vill träffa Björn på plats innan de skriver på.
Kvar blir då fastigheter som önskar fiberanslutning men inte har skickat in pappren eller hört av sig.
Be dem att så snabbt som möjligt höra av sig till oss om de har frågor eller funderingar alternativt att de bara skriver på och skickar in överenskommelsen.


Så med detta så är det mycket viktigt att ni som inte skickat in ert markavtal gör det snarast möjligt så att vi inte tappar tid nu när semestertider är för dörren. Har ni frågor om det så kontakta UEAB snarast

Kanske händer det 2016 – Det beror på oss.

Nu I mitten av februari 2016 så har vi under en tid “jagat” alla I området. UEAB vill bygga fiber men vill ha in undertecknade avtal som dom har skickat ut. Vi har idag c:a 65% som har skickat in avtal. Du som inte har det och som vill vara med – Gör det.

Det blir aldrig ett bättre än att vara med NU. Att I ett senare tillfälle gå med innebär ju att maskiner och tekniker skall omfördelas vilket inte görs hur som helst, när som helst. Det blir inte billigare.

Det är UEAB som sköter detta och Hällstad fiberförening stöttar UEAB där vi kan men vi har ingen annan del i arbetet annat än att vi vill ha fiber kopplat till våra fastigheter.

Frågor och svar

frageteckenHär har vi sammanställt vanligt förekommande frågor och svar på dessa.leader_logo

Vilken placering har vi i bidragskön?
Svar: 2014-01 Plats 61

Vad kommer det att kosta att ansluta sig?
Det beror på hur många som i slutändan tecknar sig. Alla som tecknar sig delar på kostnaden för grävning och material. En prelimär kostandsuppskattning kommer inom kort.

Kommer man att kunna ansluta sig senare?
Om det blir möjligt kommer priset bli väsentligt högre.

Det här låter bra. Hur gör jag för att ansluta min fastighet?
Det första är att du behöver göra är att ansöka om att bli medlem i föreningen. Medlemskapet visar att du är intresserad av att ansluta din fastighet till fibernätet men är inte en bindande anmälan. En bindande beställning kommer därefter kunna göras separat.

Bevaka denna sidan så kommer snart besked om hur du skall göra det både här och via epost till dom som redan anmält sig.

Jag vill vänta lite och se vad som händer.
Det är viktigt att du anmäler dig nu. För att projektet skall kunna genomföras behöver vi fler medlemmar. Att avvakta för att se hur det hela utvecklas är inget som kommer att driva projektet framåt. Så om du tycker detta är intressant anmäl dig nu!

Föreningen har fått vingar

peeping_at_the_door.jpg

2014 startar

Så går föreningen in i det nya året. Bolagsverket har godkänt föreningen och vi är nu en registrerad ekonomisk förening med mål att ge sina medlemmar tillgång till ett bredband som kan tillhandahålla tjänster. I början av januari 2014 kommer vi att lägga en plan som vi kan presentera för intresserade så att vi kan gå vidare.

Vi har hög svansförning men vi är medvetena om att allt också tar tid. Hjälp oss att föra ut budskapet så att vi snabbare kan bli den medlemskader som ger styrka när vi kommunicerar utåt.

Vi önskar alla ett riktigt Gott Nytt 2014

//styrelsen