Kategoriarkiv: Blogg

Idag den 16 maj 2017 kom beskedet vi jobbat för…

UEAB ringde och talade om att det nu finns ett avtal för att ansluta Hällstad till fiber. Man kan inte säga när arbetet kommer att starta men att det skall vara installerat och upptänt 2017.

Alla som skrivit på avtalet med UEAB kommer att få ett brev hem med mer information vad det lider och föreningen kommer att kalla till möte efter sommaren för att bjuda på mer information, om vad det innebär rent praktiskt för dig som användare, av inbjuden expertis.

I samband med detta så kommer det att vara ett första möte för att avsluta vår ekonomiska förening, vilket enligt statuterna måste ske i två medlemsmöten.

Plötsligt kuggar hjulet i

Kugghjul

Så har UEAB fått in anbud på sin förfrågan, men… det blev inte träff första gången så upphandlingen förlängdes och nu har man samtal med några anbudsgivare och ser positivt på dessa. Man tror, även om inget är hugget i sten, att man i början av november skall nå ett positivt svar och kunna fortsätta enligt plan i vårat område.

Det blir fiber

April 2016
Så kom beslutet. Det blir fiber. UEAB har fått in avtal så man kan påbörja projektet och Hällstad kommer att fiberanslutas. Vi som tecknat avtal är ju med och du som kanske tänkt men inte riktigt tagit beslut har fortfarande en chans att hänga på i första svängen. Det blir inte billigare.

Nu tar projektförberedelserna vid och det är UEAB som helt och hållet sköter detta. Men vi från föreningen kommer att finnas i skuggorna och hjälpa till med frågor från/till medlemmar. Så länge föreningen finns kvar så skall vi ordna möten så att alla får information om hur man gör i nästa steg för att få till telefoni, TV och/eller Internet. I delar eller allt.

Men det kommer när vi närmar oss installationen i husen.

Grattis Hällstad, vi träder in i 2000-talet