Aprilnytt

alle

 

 

Föreningsnytt Hällstad Fiber april 2014

Den nya styrelsen har påbörjat sitt arbete med att arbeta fram hur vi snabbast och till bästa kostnad kan erbjuda alla medlemmar ett fibernätverk. Ett par arbetshypoteser bearbetas för att vi så snart som möjligt skall kunna ge våra medlemmar ett underlag till beslut. Med lite flyt så ser det just nu ut som att vi skall kunna redovisa detta i maj månad på ett extra medlemsmöte.

Under tiden så vill vi gärna ha in fler intresserade medlemmar. Årsmötet beslutade att avgiften för medlemskap är 100 kr samt en insats (eftersom vi är en ekonomisk förening) på 100 kr. Så sätt in 200 kr på bankgiro 243-9842 och ange namn och fastighetsbeteckning. Stadgarna anger att det bara finns en medlem per fastighet.

Tänk på att också prata med dina grannar, och försöka få så många som möjligt att bli medlemmar. Det är inte förpliktigande att gå vidare med en aktiv anslutning, utan detta kan man bestämma senare. Men det är bra att få in så många medlemmar som möjligt, för enklare kommunikation, och för bättre prisförhandlingar. Insatsen får man tillbaka om man vill lämna föreningen senare.

För er som vill veta allt om fiberföreningar, så finns det en hel handbok att förkovra sig i på följande webbplats: http://sjuharad.coompanion.se/fiber/. Där kan ni läsa allt om föreningsarbetet. Viktigt att fundera över är bland annat hur vi säkrar att vi får lov att dra fibern över aktuell mark.

Vi har också haft en träff med föreningen Nitta Fiber. Vi pratade bland annat om hur man kan förstå den förlust den innebär rent ekonomiskt att vi just nu har många olika abonnemang såsom fast telefoni, mobil telefoni, tv-abonnemang mm. Alla dessa kostnader ersätts senare istället av den månadsavgift som fibern kommer att kosta, för nätet och för tjänsterna i nätet. Denna månadskostnad innebär jämförelsevis en besparing, samtidigt som vi får en bättre funktion: en stabil supersnabb kommunikation. Vi håller på att arbeta fram en liten kalkyl som visar detta.

Hör gärna av er med frågor och funderingar! Styrelsen kan nås antingen via e-post (info@hallstadfiber.se) eller på telefon: Bosse Söderberg, ordf, tel 0321-51623

Njut av vårvärmen!
Hälsningar Styrelsen

Hällstad Fiber har stöd av
l_7h