Kanske händer det 2016 – Det beror på oss.

Nu I mitten av februari 2016 så har vi under en tid “jagat” alla I området. UEAB vill bygga fiber men vill ha in undertecknade avtal som dom har skickat ut. Vi har idag c:a 65% som har skickat in avtal. Du som inte har det och som vill vara med – Gör det.

Det blir aldrig ett bättre än att vara med NU. Att I ett senare tillfälle gå med innebär ju att maskiner och tekniker skall omfördelas vilket inte görs hur som helst, när som helst. Det blir inte billigare.

Det är UEAB som sköter detta och Hällstad fiberförening stöttar UEAB där vi kan men vi har ingen annan del i arbetet annat än att vi vill ha fiber kopplat till våra fastigheter.