Årsmötet har hållits

Ordförandeklubba

Maj 2016

2015 är lagd till handlingarna. Nu skall vi vara morot och piska i olika roller så att vi ser ljuset komma. UEAB har nu tagit upp Hällstad som projekt och påbörjat jobbet. En preliminär stamkartering har gjorts som är för både el och fiber eftersom det är bägge delarna som är i vårt område. Efter sommaren och när det närmar sig våra fastigheter kommer vi att kalla till möte och där bjuda in experter som kan tala med bönder på bönders vis. Vi skall få veta och förstå vad som krävs för att vi skall kunna ta del av det vill ha del av – Tv, telefon, internet…

Vi skall försöka hålla denna sidan aktuellt uppdaterad när det händer.

Styrelsen tackar alla och önskar en skön fortsättning