Informationshämtning/givande av UEAB

Hällstad Bygdegård den 1 juni klockan 1900

För att ge och få information om alla delar som påverkar grävningen av el/fiber i Hällstad så vill UEAB att vi så många som möjligt möter upp på ett stormöte om den planerade dragningen.

Det gäller bland annat:

  • Planerad schaktsträcka (stam)
  • Stationsplaceringar
  • Skåpsplaceringar
  • Stentipp
  • Upplagsplats för material
  • Placering av ändutrustning för fiberanslutningen inne i huset
  • Grävning på ”tomten” (serviser)
  • Ta del av information om kända hinder på fastigheten (berg, interna ledningar mm)
  • Markintrång, servitut och ersättning

Detta gäller alla fastighetsägare som vill ha fiber och i vissa fall fastighetsägare som inte valt fiberanslutning men påverkas av dragningen av stomnätet.

För att om möjligt effektivisera hanteringen så att UEAB kan få underlag, för alla delar i arbetet, så håller vi till i Hällstad Bygdegård den 1 juni klockan 1900. Vi gör det enkelt, alla som närvarar får höra samma information.

Möt upp
Hällstad fiberförening
ordf Bosse Söderberg
0321-51623