Idag den 16 maj 2017 kom beskedet vi jobbat för…

UEAB ringde och talade om att det nu finns ett avtal för att ansluta Hällstad till fiber. Man kan inte säga när arbetet kommer att starta men att det skall vara installerat och upptänt 2017.

Alla som skrivit på avtalet med UEAB kommer att få ett brev hem med mer information vad det lider och föreningen kommer att kalla till möte efter sommaren för att bjuda på mer information, om vad det innebär rent praktiskt för dig som användare, av inbjuden expertis.

I samband med detta så kommer det att vara ett första möte för att avsluta vår ekonomiska förening, vilket enligt statuterna måste ske i två medlemsmöten.