Maj 2018

Hej alla fibervänner

Lite information så här när när ljuset är tänt och alla är hemma.
Hällstadfiber finns kvar. Men… det är bara för att vi inte haft ett medlemsmöte där vi skall besluta att avsluta föreningen. Varför avsluta? För att syftet med föreningen var att vi i området ville ha fiber, som teknik, för att kunna kommunicera och få del av de digitala tjänster som erbjuds inom denna teknik. Det har vi nu. Uppdraget genomfört.

När vi insåg den mängd tid och arbetet som skulle krävas för att själva söka de statliga bidragen, ta in avgifter, skriva upphandlingar och utvärdera dessa m.m. som var förutsättningen för att kunna påbörja installationsprocessen, då började vi och andra föreningar inom kommunen att se oss om inte någon kunde det bättre. UEAB hade tidigt tittat på detta.
Med detta i ryggsäcken så insåg vi vad det skulle innebära och lämnade bollen till UEAB att ta tag i området och börja planera för en fortsättning. Det föreningen ville var att se till att alla inom området Hällstadfiber skulle få den information som krävdes för att kunna ta beslut att ansluta sig. UEAB i sin tur krävde att ett visst antal fastigheters skulle teckna avtal för att det skulle vara ekonomiskt försvarbart att starta projektet. Föreningen hjälpte till att informera, i den anda som föreningen startat med, vi vill ha fiber till området.

Men från att UEAB skickade ut avtalsförslag så har föreningen inget med fibern att göra, som vi skriv på denna webb den 26 februari 2016.

Vilken nytta gjorde föreningen då. Jo den visade att vi på landsbygden också vill, fast det är lite längre  mellan husen. Det visade vi och de andra föreningarna och fler som följde. Vi fick till och med en uppdatering av elnätet som säkert skulle blivit av ändå men med samordningsvinsten så kunde den försvaras lite tidigare.

Tänkte han, ordföranden i Hällstadfiber ekonomiska förening