Styrelsen

På årsmötet 2016 skedde inga förändringar. Valberedningen föreslog omval för dom ledamöter och supplikanter där mandattiden hade gått ut och årsmötet biföll valberedningens förslag.

Ni når oss enklast genom kontaktsidans formulär eller genom mailadressen info@hallstadfiber.se

Bo Söderberg, ordförande
0321-51623

Kurt Sjöberg
Christer Ekegren
Ebbe Kihlén
Kristian Lind
Ellinore Holmgren
Anne-Charlotte Holmgren

För medlemskap beslutade årsmötet på förslag från styrelsen att ingen årsavgift skall tas ut för 2016.

För 2015 har inte föreningen tydligt nog kommunicerat att en avgift på 100 kr per fastighet, beslutades. Är du osäker om du betalat denna för 2015 så skicka en fråga via Kontakta oss

Bankgiro 243-9842 och ange namn och fastighetsbeteckning. Stadgarna anger att det bara behöver finns en medlem per fastighet.