Frågor och Svar

Vad tjänar jag som fastighetsägare på en fiberanslutning?

Enklast är att ta fram fakturor på vad du betalar idag för internet, telefoni och TV. Gör en sammanställning och gå in på www.bredbandswebben.se och jämför vad det skulle kosta efter en anslutning till vårt Öppna nät. Beakta också värdet av större leveranssäkerhet, bättre kvalité, högre hastighet, fler tjänster och leverantörer. En anslutning till fibernätet innebär också en investering som ökar värdet på fastigheten.

Hur skall jag finansiera anslutningsavgiften?

Föreningen kan söka statligt bidrag till en del av kostnaden. UEAB kommer om vi har uppdraget att söka motsvarande bidrag. Om detta erhålls (ingen garanti) kommer 80 % av detta att gå tillbaka till kunderna.

Ulricehamns Sparbank sponsrar med 1000 kr/fastighet om kunderna är Nyckelkunder, se mer på deras hemsida. Fastighetsägaren kan vidare erhålla rotavdrag om 4000 kr vilket netto ger 2000 kr till kunden. Då man oftast sänker sina månadskostnader för tjänsterna och detta är en god framtidsinvestering i fastigheten så torde det också vara lätt att erhålla ett banklån till anslutningskostnaden om man så önskar.

UEAB erbjuder dessutom kunden att utan tillägg dela upp anslutningsavgiften på 10 månader

Kan jag själv gräva på min fastighet?

I priserna som nämns ovan ingår redan grävning med grovåterställning på tomten.

Jag har fler än en byggnad alternativt fler än en lägenhet i byggnaden, vad kostar de att ansluta?

Att ansluta flera byggnader på sin fastighet utöver den första, om avståndet mellan husen är högst 50 m, kan beräknas kosta 10 000 kr per anslutning. Fler hushåll/företag i samma byggnad utöver den första kan beräknas till 5 000 kr per extra anslutning.

Vad blir priset om man väntar med att ansluta sig till ett senare tillfälle?

Det är svårt att ge löften om framtiden men man måste nog räkna med att priset stiger då det blir en ny etablering av maskiner och liknande. Leveranstiden kan också variera stort då vi vill samla ihop flera ”eftersläntrare” till ett byggprojekt.

Vad händer om jag går med först när ni kommit igång med arbetet?

Om det fortfarande är möjligt så gäller det tidigare angivna priset med ett tillägg på 1000 kr. Efter det blir du en ”eftersläntrare” enligt ovan, med ett nytt anslutningspris. Tänk på att det är viktigt att så många som möjligt går med direkt så att projektet verkligen blir av. Även ett ev. bidrag kan påverkas av en sen anmälan.

Betalflöde utan bidrag

Alla transaktioner sker direkt mellan fastighetsägaren dvs. den blivande kunden och UEAB. Normalt faktureras 50 % av anslutningsavgiften efter punkt 3 och resterande del i samband med färdigställandet av nätet.

Se också mer om hur rotavdrag och bidrag från Sparbanken kan sänka kostnaden ytterligare samt om avgiftsfri avbetalning, allt under rubriken ”Vanliga frågor med svar”.