Byggplan

Så här skriver UEAB sin byggplan om de olika stegen:

Byggnation direkt med UEAB

Följande steg görs:

  1. Vi kan hjälpa till att ta fram en fastighetsförteckning med kontaktuppgifter över de fastigheter som finns möjliga att ansluta i området om sådana uppgifter är oklara, exempelvis för sommarstugor. Byalaget gör en preliminär intresseundersökning baserat på ett pris om 22700 kr (enstaka prisundantag kan förekomma i vissa områden).
  2. Vi gör en grovprojektering utifrån intresseundersökningen för att se om det är tekniskt och ekonomiskt genomförbart.
  3. Byalaget samlar in avtal mellan UEAB och fastighetsägarna samt också de markrättigheter som krävs för fibernätets förläggning, allt enligt UEAB:s anvisningar.
  4. Nu gör UEAB en finprojektering och påbörjar upphandlingar mm.
  5. Byalaget åtar sig att sätta upp s.k. mäklarskyltar (HUSET SKALL SNART FIBERANSLUTAS) vid de fastigheter som tecknat avtal med UEAB.
  6. Arbetet utförs och kunderna ansluts till vårt Öppna Nät på samma sätt som alla våra andra kunder. Det finns inget köptvång men för de som önskar finns ett brett utbud av telefoni, bredband och TV.

Vill du veta vilka leverantörer som finns i det öppna nätet idag, se www.bredbandswebben.se