Föreningen har fått vingar

peeping_at_the_door.jpg

2014 startar

Så går föreningen in i det nya året. Bolagsverket har godkänt föreningen och vi är nu en registrerad ekonomisk förening med mål att ge sina medlemmar tillgång till ett bredband som kan tillhandahålla tjänster. I början av januari 2014 kommer vi att lägga en plan som vi kan presentera för intresserade så att vi kan gå vidare.

Vi har hög svansförning men vi är medvetena om att allt också tar tid. Hjälp oss att föra ut budskapet så att vi snabbare kan bli den medlemskader som ger styrka när vi kommunicerar utåt.

Vi önskar alla ett riktigt Gott Nytt 2014

//styrelsen

Ny “väg” mellan Hällstad Kyrka och Härna korsväg!

Pressmeddelande:

2013-11-26

TaltrattMånga intresserade informerades om den nya kommunikationsvägen som ska projekteras och byggas under 2014: höghastighetsfiber. Hällstad Fiberförening bjöd in till medlemskap och fortsatt gemenskap kring den aktuella kommunikationskanalen för en levande landsbygd. Inspiration och kunskap inhämtades från Roasjö och Tärby. Hällstad Fiber står först i kön i Ulricehamns Kommun för kanalisationsstöd från Länsstyrelsen.

Drygt 30 fastigheter anmälde sig direkt för medlemskap och fortsatt information. Mötet avhölls i Hällstad Bygdegård under tisdag kväll. Kvällens inspiratörer var Göran Andersson från Roasjö Fiberförening, Åke Jansson från TFK Fiberförening, samt för områdeskunskap och teknisk sakkunskap Bengt-Göran Andersson från Ulricehamns Energi AB.

En stor del av kvällen ägnades åt varför bredband via höghastighetsfiber är den utvecklingen vi vill ha. I dag sker allt mer på nätet, vi utbildar oss på distans via nätet, vi gör våra bankärenden och inköp, vi kommunicerar, roar oss och skaffar kunskaper. Nya användningsområden kommer hela tiden, till exempel hälsokontroller. Vi kan vara säkra på att tjänsteutbudet via nätet kommer att öka och bli viktigare för varje dag som går.

Även frågan om anslutningsavgift och månadsavgift diskuterades bl.a. beroende på grävförhållanden och antal anslutna kan avgiften variera mellan 15-25000. Styrelsen fick i uppdrag att börja räkna utifrån anmälda fastigheter och komma tillbaka med en kostnadsbild till nästa informationsmöte. Detta möte planeras till slutet av januari.

Kvällen avslutas med livliga diskussioner kring fikaborden med uppsluppen stämning och stort engagemang.

För mer information:

info@hallstadfiber.se

www.hallstadfiber.se

Nu startar inbjudningen till Informationsmötet

peeping_at_the_door

Nu har vi gjort underlaget och vidtalat personer så att vi kan ha ett startuppmöte med information och tid för allas funderingar och frågor. Har du inte redan fått en så kommer alldeles snart en inbjudan i din brevlåda och sedan är det enkelt att slå en kort signal på telefonen och meddela ”Jag (vi) kommer…”.
Vi vill vet hur många som kommer och gärna fastighetsbeteckning.

För att det inte skall finnas några flaskhalsar så går det bra att anmäla sig per telefon, mail eller via formuläret på webbsidan www.hallstadfiber.se. Du hittar en länk till den vid kontaktuppgifterna.

Väl mött

Hej världen, mellan Hällstad kyrka och Härna korsväg

Välkommen till Hällstad fiberförening. Detta är första starten på vår resa till en anslutning som ger oss bredband nu och för framtiden.
Den 26 november kommer vi att ha ett möte för alla i området som berörs där vi skall dra upp riktlinjerna för detta. Ni kommer att få information om detta i brevlådan.

På denna webb så kommer ni i framtiden att kunna ta del av vad som händer och var vi är, i arbetet.